Aksjonsutvalg

Navn Epost Tlf Oppgave
Dahlen Endre endre.dahlen@norbr.no 97574599 Informasjonsansvarlig /   branninspektør i Molde
Steinar Flusund Steinar.flusund@norbr.no 91565471 Planlegging og miljø / branningeniør
Jon Børge Horneland jon.borge.horneland@norbr.no 91366478 Planlegging og miljø / leder   forebyggende i Molde
Jens Petter Husøy jens.petter.husoy@frana.kommune.no 90969779 Logistikk / varabrannsjef i Fræna
Trygve Lennavik trygve.lennavik@norbr.no 92833207 Leder operasjon / leder beredskap i   Molde
Frode Myhre frode.dragen.myhre@norbr.no 90105302 Sikkerhetskoordinator / kurs og   opplæringsansvarlig i Molde
Frank Skorgenes frank.skorgenes@vestnes.kommune.no 99169798 Logistikk / brannsjef i Vestnes
Alf Magne Smørholm alf.magne.smorholm@norbr.no 91171045 Innsatsleder / brannsjef i Molde
Rune Iversen rune.iversen@frana.kommune.no 95819249

Aksjonskart

Kommentarer er stengt.