Oljevern

Om RIUA

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontaktinformasjon RIUA

Om RIUA

Her kan du lese mer om RIUA

Hendelse

Informasjon om pågående hendelse
Romsdal Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (RIUA) består av 5 samarbeidskommuner. Oppgaven til RIUA er å ivareta kommunens beredskaps- og aksjonsplikt i forhold til akutt forurensning. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp.